BRØNNBORING
ENERGIBORING
HORISONTALBORING
FUNDAMENTERING
MILJØBORING
FJELLSIKRING


Våre nettsider er under oppbygging.
- i mellomtiden kontakt oss på:

TOM THORSEN – MOBIL 901 56 013 – tom@spesialboring.no

ØYVIND ERICHSEN – MOBIL 977 52 120 – oyvind@spesialboring.no

 

 

Norsk Spesialboring AS Org.nr. : NO 983 725 864 MVA
Kileveien 77 Kontortelefon: 33 39 62 66
3175 Ramnes Telefaks: 33 39 69 60