BRØNNBORING
ENERGIBORING
HORISONTALBORING
FUNDAMENTERING


Våre nettsider er under oppbygging.
- i mellomtiden kontakt oss på:

Tom Thorsen – Mobil 901 56 013 – tom@spesialboring.no

    Magnus Thorsen  – Mobil 938 47 871 – magnus@spesialboring.no

 

 

Norsk Spesialboring AS Org.nr. : NO 983 725 864 MVA
Kileveien 77 Kontortelefon: 33 39 62 66
3175 Ramnes Telefaks: 33 39 69 60